کلاس اولی ها بخونن!!

کلاس اولی ها بخونن!!

واسه همه ما، کلاس اول و روز اول مدرسه از اون روزایی بوده که مشکله از خاطرمون رفته باشه، امسالم با فروکش کردن کرونا، تقریبا شرایط به قبل برگشته، اما تو این دو سه ساله ایام کرونا، شرایط قرنطینه و خانه نشینی باعث شده که امسال واسه سال اولی ها و خانواده هاشون خاص تر […]

ادامه مطلب