دروس عمومی از کنکور حذف شده؟؟!

دروس عمومی از کنکور حذف شده؟؟!

🔺دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد/ کنکور سالی دو مرتبه برگزار می‌شود رییس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش: 🔹دروس عمومی از کنکور سراسری حذف شد. 🔹این موضوع به معنی حذف سهم دروس عمومی نیست و سهم آنها در سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد. 🔹از سال آینده کنکور سراسری دو بار در سال برگزار […]

ادامه مطلب