بازهم مدرسه تلویزیونی خواهیم داشت؟!

بازهم مدرسه تلویزیونی خواهیم داشت؟!

🔺مدرسه تلویزیونی، مهر بازگشایی می‌شود

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما:
🔹ما از دوم مهرماه متناسب با تقویم درسی دانش‌آموزان و مبتنی بر همین روند، برنامه‌هایمان را آغاز می‌کنیم و روزهای تعطیل هم مدرسه تلویزیونی، تعطیل می‌شود.
🔹بنابر زمان‌بندی‌مان از ساعت ۲ بعدازظهر تا ساعت ۲۰ هر روز برای دانش‌آموزان، به طور ثابت روی آنتن خواهیم بود.

درج نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.