بچه ها ، برنامه ریزی درسی به معنای برنامه و طراحی مسیری برای مطالعه بهتر و کسب موفقیت شماست بعضی از دانش آموز فکر میکنن که اگه بریم برنامه رتبه یک کنکور رو بگیریم و طبق همون بخونیم 100% رتبه یک میشیم اما نه تنها رتبه یک نمیشن بلکه دچار پراکندگی توی مسیر مطالعاتی خودشون میشن .

برنامه مطالعاتی کنکور باید مخصوص خودتون نوشته شده باشه که نقاط ضعفتون رو به نقاط قوتتون تبدیل کنه و بتونه نقطه قوتتون رو ثبت کنه به طور کلی برنامه ریزی درسی یعنی از یک زمان کم یا زیاد طبق یک چارت مشخص بهترین استفاده رو داشته باشیم.